The Perfect Smile Dentistry & Cosmetics Center
501 S Garfield Ave.
Alhambra, CA 91801
Copyright © The Perfect Smile. Website Design By  MK Multimedia
การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยครอบคลุมทุกปัญหา 

Comprehensive Exam

การให้บริการอย่างมืออาชีพ
การจัดฟัน
Lumineers & Veneers  
การตรวจหามะเร็งในช่องปาก 
การผ่าตัดในช่องปาก (การถอนฟัน,การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ
การรักษารากฟัน  
รักษาความผิดปกติของการนอน
การทำให้เงียบสงบ
    เราใช้การฉายรังสีแบบดิจิตอลซึ่งให้คุณภาพสูงและลดการรับรังสีของคนไข้ได้ถึง90%ซึ่งดีกว่าการใช้การฉายรังสีแบบดั้งเดิมด้วยซอฟท์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพดิจิตอลขั้นสูงที่เรามีเราสามารถที่จะประเมินปัญหาของคนไข้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นระบบดังกล่าวยังเป็นการง่ายที่จะอธิบายและบอกถึงปัญหาของคนไข้อีกทั้งเรายังให้การแสดงและการอธิบายถึงปัญหาให้แก่ท่าน
เราใช้เลเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบซึ่งดีกว่าการตรวจสอบโดยการสัมผัสและการมองปัญหาในช่องปากของท่านในแบบเดิมๆการตรวจสอบโดยวิธีเลเซอร์นี้เป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่คนไข้และยังเป็นเครื่องมือที่ดีมากที่ช่วยให้เราพบปัญหาที่อาจมองไม่เห็นของคนไข้โดยการใช้การตรวจสอบชนิดที่ให้ประสิทธิภาพคมชัดซึ่งทีมทันตแพทย์ของเรานำมาใช้ในการตรวจสอบฟันของท่านเราใช้เลเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบซึ่งดีกว่าการตรวจสอบโดยการสัมผัสและการมองปัญหาในช่องปากของท่านในแบบเดิมๆ

เทคนิคการตรวจวินิจฉัยของทีมทันตแพทย์ (DIACNOdent)

  การตรวจหาฟันผุก่อนที่ปัญหาจะรุกรามเป็นปัญหาใหญ่
  กรรมวิธีการตรวจสอบที่ปราศจากความเจ็บปวด
  เป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกับการเอ็กซเรย์ซึ่งทำให้ได้ประสิทธิภาพการประเมินผลที่สมบูรณ์
         การใช้เลเซอร์แบบ DIACNOdent นี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิงและยังเป็นวิธีที่ดีจริงๆในการช่วยให้ทีมทันตแพทย์เราค้นพบปัญหาซึ่งอาจถูกมองข้ามไปด้วยวิธีการตรวจสอบแบบง่ายๆ(เป็นอุปกรณ์ที่ให้ภาพคมชัดซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจฟันของท่าน) คลิ้กที่ DIACNOdent สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ DIACNOdent โดยตรง
626-570-1818
501 South Garfield Ave.
Alhambra CA 91801
Get Directions
• English
國語
• Español

HOMEMISSION & PLEDGEPROFESSIONAL SERVICESTHE PERFECT TEAMSMILE GALLERYPATIENT FORMSCONTACT US
Top
• Español
Please choose your language:
English
國語
Dr. Stanley Tom
Dr. Edward Onruang
Dr. Justin Hsieh
D.D.S.
D.D.S.
D.M.D.